Ons aanbod

Na het intakegesprek stellen we een behandelingsplan op. Daarna start de behandeling vaak (eerst) op de polikliniek. Het kan ook zijn dat intensievere hulp nodig is en dat uw kind naar de deeltijdbehandeling of kliniek van Kinnik komt. We geven niet alleen hulp aan het kind, maar bieden ook vaak ondersteuning aan ouders.

Individueel of in een groep

We bieden zowel individuele behandeling als groepstrainingen aan. We bespreken altijd samen waar de voorkeur naar uitgaat en wat het beste resultaat oplevert. Ook wordt vaak een combinatie van beide ingezet.

Welke behandeling?

Sommige kinderen zijn geholpen met gesprekken en/of een training op de polikliniek. Andere kinderen hebben meer intensieve behandeling nodig, waarbij deeltijdbehandeling uitkomst biedt. Wanneer de problematiek zo ernstig is dat het thuis wonen even niet veilig is en een beschermde omgeving nodig is, dan kan uw kind worden opgenomen in de kliniek.

Soms ontstaan thuis spanningen doordat uw kind kampt met psychische problemen. We kunnen thuis intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding bieden om met het hele gezin te werken aan de doelen waar ook tijdens de behandeling op de polikliniek of deeltijdbehandeling aan wordt gewerkt. 
Jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, kunnen hierbij geholpen worden door MindUp. Hier werken we nauw mee samen.

Een overzicht van de behandelingen en ondersteuning die wij bieden, vindt u in de linkerkolom.