Aanmelden

Kinnik is een specialistische, tweedelijns organisatie. Dit betekent dat kinderen, jongeren en hun ouders door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten (o.a. kinderarts) of het wijk en gebiedsteam kunnen worden verwezen. Deze personen maken een inschatting van de ernst van de problematiek en verwijzen door.

Voor onze verwijzers heeft Kinnik één voordeur, dus één plek waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Ook voor aanmeldingen kunt u gebruik maken van dit centrale telefoonnummer met bijbehorende adresgegevens. Het is gebruikelijk om een kind of jongere via Zorgdomein te verwijzen, u kunt Kinnik vinden bij Kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Bureau Aanmelding en Screening:

Kinnik Kind en Jeugd GGZ
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Tel: 058 26 78 999 (optie 1)
E-mail: info@kinnik.nl