Aanmelding en intake

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar Kinnik doorverwezen worden door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het wijk- of gebiedsteam (gemeente).

Vragenlijsten

Zodra een kind of jongere is ingeschreven vragen we ouders en kinderen vanaf 8 jaar digitaal enkele vragenlijsten in te vullen. Soms vult ook de leerkracht een vragenlijst in. Door de vragenlijsten krijgen wij goed zicht op de ontwikkeling van het kind en kan de behandeling zo goed mogelijk afgestemd worden op het kind.

Intakegesprek

Nadat alle vragenlijsten ingevuld bij ons zijn binnengekomen, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. We bespreken dan de uitkomsten van de vragenlijsten. U kunt hierover open in gesprek gaan met uw behandelaar.

Meestal wordt de diagnose na één intakegesprek gesteld. Het kan zijn dat er meer onderzoek nodig is (bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of somatisch onderzoek) om de diagnose te kunnen vaststellen. Na het intakegesprek volgt een adviesgesprek en worden onze bevindingen voorgelegd. Meer over diagnostiek.

Behandelplan

Na het intakegesprek stellen we samen een behandelplan op. Hierin staat hoe de behandeling eruit gaat zien en wanneer gekeken wordt of de behandeling aanslaat. Dit plan mag altijd worden ingezien door het kind of de jongere en de ouders. Een jongere boven de zestien moet wel aangeven of hij of zij wil dat de ouders het plan inzien.