ADHD

De term ‘ADHD’ staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. Uit onderzoek blijkt dat 4-8% van de kinderen onder de 16 jaar lijdt aan ADHD. Volgens schattingen komt ADHD ongeveer twee tot vier keer zoveel voor bij jongens dan bij meisjes (cijfers Trimbos 2010).

Kenmerken ADHD

Vaak signaleren de ouders en leerkrachten eerder het probleem dan het kind of de jongere zelf. Signalen van een ADHD stoornis kunnen zijn: vermijdingsgedrag, sociaal isolement, overmatige agressie of concentratieproblemen. Een subtype van ADHD is ADD. Hierbij is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte. De kenmerken van hyperactiviteit/impulsiviteit ontbreken.

> Lees meer over symptomen van ADHD

Waar loopt een kind met ADHD tegenaan?

Kinderen met ADHD geven vaak aan minder druk te willen zijn, meer vriendjes te willen maken, minder snel boos te willen worden of het op school leuker te willen hebben. Jongeren spelen vaak met vragen als ‘Wat is er met mij aan de hand?’ of ‘Hoe kan ik beter om gaan met mijn ouders en leeftijdgenoten?’.

Wat betekent de diagnose voor ouders?

Ouders willen vaak weten wat er precies aan de hand is, wat ADHD is en wat de oorzaken zijn. Zij willen meer grip op het gedrag van hun kind en goed kunnen omgaan met de gedragsproblemen. Ook vragen veel ouders zich af hoe ze hun omgeving kunnen uitleggen wat er met hun kind aan de hand is, wat de beste school- of studiekeuze is en waar ze in de toekomst rekening mee moeten houden.

Problemen op school

Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun dag op school door, waar andere eisen en uitdagingen gelden dan in de thuissituatie of de vrije tijd. Sommige problemen zijn daarom eerder in de schoolsituatie zichtbaar dan elders. Problemen met taakgericht bezig zijn of zich kunnen voegen in een groep zijn daar voorbeelden van. Daarom zijn het soms leerkrachten die als eerste, of als enige, een probleem aankaarten.

Behandeling ADHD

De behandeling van ADHD kan bestaan uit gesprekken, het volgen van een training en/of medicatie. Kinnik werkt met zogenaamde zorgpaden. Dat wil zeggen dat het vanaf de start duidelijk is welke behandeling, waar en wanneer geboden wordt. Voor ADHD bieden we verschillende vormen van hulp. Deze vindt u bij individuele behandelingen en groepsbehandelingen.