Angststoornissen

Angststoornissen komen relatief vaak voor bij kinderen en jeugdigen. Het kind heeft abnormale angsten en gaat daarom situaties of contacten uit de weg. Een angststoornis heeft verstrekkende gevolgen voor de sociale ontwikkeling van het kind, wat zich kan uiten in het functioneren binnen het gezin en op school.

Hieronder leest u over de meest voorkomende angststoornissen bij kinderen.

Sociale angststoornis

Het kind heeft angst in contacten met volwassenen en leeftijdgenoten. Deze angst treedt vaak het meest op de voorgrond in situaties waarin een kind "beoordeeld" wordt, bijvoorbeeld bij het houden van een spreekbeurt of een muziekuitvoering. De angst kan dan de proportie aannemen van een paniekaanval. Het kind kan geneigd zijn situaties te vermijden en weigeren om naar school te gaan.

Paniekstoornis

Het kind krijgt onverwacht last van heftige angst in combinatie met de lichamelijke symptomen daarvan, zoals hartkloppen of beven. Er is angst voor het opnieuw optreden van een paniekaanval. De paniekstoornis kan al dan niet gecombineerd optreden met agorafobie (pleinvrees), hierbij gaat het om situaties waarbij het kind meent niet te kunnen ontsnappen.

Dwangstoornis

Het kind heeft last van dwanggedachten en dwanghandelingen. Bij dwanggedachten gaat het om terugkerende ideeën, beelden of impulsen die meestal als zinloos worden ervaren. De gedachten worden vaak opgevolgd door dwanghandelingen (zoals controleren, herhalen en rechtzetten) om de gedachten te verminderen of te neutraliseren. Er is ook vaak sprake van vermijdingsgedrag om de dwanggedachten en dwanghandelingen te voorkomen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Het kind heeft buitensporige angst en bezorgdheid over tal van ogenschijnlijk vaak nietige thema’s (bijvoorbeeld in relatie met school). Ze piekeren eindeloos, wat ook leidt tot concentratieproblemen en een verstoorde nachtrust. Ze willen telkens maar weer gerustgesteld worden.

Specifieke fobieën

Het kind heeft een overdreven of onredelijke angst voor een bepaald object (bijvoorbeeld een spin) of situatie (bijvoorbeeld hoogte). Confrontatie hiermee leidt tot intense angst, die vaak de proportie aanneemt van een paniekaanval. Vaak leidt de angst tot vergaande vermijding of constant bezig zijn met deze angst.

Separatie-angststoornis

Het kind krijgt heftige angst bij een verwachte of actuele scheiding van de primaire verzorger(s). Deze angst kan te maken hebben met wat het kind zelf, of de ouder(s) kan overkomen. Vaak uit de angst zich in lichamelijke klachten en symptomen. Het kind kan weigeren te gaan slapen, als niet één van de ouders in de directe nabijheid is. Schoolweigering is ook een veel voorkomend kenmerk.

Behandeling

De behandeling van een angststoornis kan bestaan uit gesprekken, het volgen van een training en/of medicatie. Kinnik werkt met zogenaamde zorgpaden. Dat wil zeggen dat het vanaf de start duidelijk is welke behandeling, waar en wanneer geboden wordt. We bieden verschillende behandelingen. Deze vindt u bij individuele behandelingen en groepsbehandelingen.