Autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Er bestaan verschillende soorten autisme (autisme spectrum stoornissen). Kinderen met autisme hebben een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, gebruiken minder fantasie en hebben een star patroon van herhalende stereotype bezigheden.

Autisme wordt vaker dan vroeger vastgesteld bij kinderen, ongeveer 1% van de bevolking heeft autisme. Het komt meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Autisme spectrum stoornissen

De vormen van autisme die het meest voorkomen zijn:

  • Autistische stoornis
  • Stoornis van Asperger
  • PDD-NOS (Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (inclusief atypisch autisme)

Lees meer over de verschillende vormen van Autisme

Waar lopen kinderen met autisme tegenaan?

Kinderen met autisme kunnen problemen of een gevoel van anders zijn ervaren en moeite hebben met het vinden van aansluiting bij andere kinderen.

Waar lopen ouders van kinderen met autisme tegenaan?

Meestal maken de ouders zich zorgen om de sociale, emotionele of cognitieve ontwikkeling van hun kind. Vaak worden problemen ervaren binnen het gezin, de school en/of in de omgang met andere kinderen. Ouders vragen zich vaak af wat is met hun kind aan de hand is, hebben behoefte aan opvoedingsondersteuning, gedragsregulering, het  aanleren of verbeteren van sociale vaardigheden en hulp bij praktische vaardigheden.

Behandeling autisme

Er bestaat geen behandeling of medicijn om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp kunnen veel kinderen met autisme wel naar school en zinvolle relaties met anderen hebben. Kinnik werkt met zogenaamde zorgpaden. Dat wil zeggen dat het vanaf de start duidelijk is welke behandeling, waar en wanneer geboden wordt. Voor Autisme bieden we verschillende behandelingen. Deze vindt u bij individuele behandelingen en groepsbehandelingen.