Behandelaanbod

Nadat het intakegesprek is geweest stellen we een behandelingsplan op. Daarna start de behandeling vaak (eerst) op de polikliniek. Het kan ook zijn dat intensievere hulp nodig is en dat het kind naar de dagbehandeling of kliniek van Kinnik komt. We geven niet alleen hulp aan het kind, maar bieden ook vaak ondersteuning aan ouders.

Individueel of in een groep

We bieden zowel individuele behandeling als groepstrainingen aan. We bespreken altijd samen waar de voorkeur naar uitgaat en wat het beste resultaat oplevert. Ook wordt vaak een combinatie van beide ingezet.

Behandelvormen

Afhankelijk van de mate van de klachten kan het kind terecht op de polikliniek, dagbehandeling, kliniek of woonvorm. Er wordt steeds minder ingezet op klinische behandeling en meer op behandeling in de eigen omgeving