Behandeling ADHD Individueel

Voorlichting (psycho-educatie)

Het is belangrijk als kind of jongere te weten wat het inhoudt om ADHD te hebben. Voor de ouders is dit net of minstens zo belangrijk. Meestal wordt de voorlichting dan ook aan het hele gezin gegeven.

Stop-denk-doe programma

Dit programma is bedoeld voor kinderen van 12-18 jaar. Het doel is probleemoplossingsvaardigheden te leren. Het programma is een combinatie van individuele behandeling van het kind, een kindergroep en een oudergroep. Duur totale programma: 13 weken. Het kind komt 3 keer wekelijks langs.

Cognitieve Gedragstherapie

Het doel is probleemgericht analyseren. Door deze therapie kan het kind zijn of haar gedrag, gevoelens en gedachten beter zelf bijsturen. Duur: 12 wekelijks.

Steunende gesprekken

Om de aangeleerde vaardigheden te laten beklijven heeft het kind steunende en structurerende gesprekken. Op die manier kunnen we moeilijkheden in functioneren blijvend signaleren en direct aanpakken. Duur: 6 x vierwekelijks.

Zie ook:

Behandeling ADHD Groepen