Behandeling depressie

Basiselementen in de behandeling van depressieve kinderen en jongeren zijn het bieden van steun, het geven van hoop, zorgen dat er adequaat toezicht is van volwassenen op de jongere en het oplossen van allerlei praktische problemen en knelpunten die de depressie onderhouden.

Uitgangspunt is dat de behandeling poliklinisch wordt verricht en bij voorkeur in groepsverband. De reden hiervoor is dat ouders, kinderen en jongeren meer en sneller leren door en van elkaar. Veel jongeren ondervinden vanuit hun depressiviteit/somberheid ook problemen in het onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten. Door de therapie in groepsverband aan te bieden leren jongeren meer greep te krijgen op hun stemmingsproblemen en tegelijkertijd gezonde sociale contacten te leggen en onderhouden.

Veel ouders voelen zich in de opvoeding van hun kind met psychische problemen onmachtig en onzeker. Het delen van opvoedingsvragen en het vergroten van inzicht en vaardigheden, maakt ouders meer competent en zekerder over hun opvoedingsvaardigheden. Een veilig, stabiel en stimulerend opvoedingsklimaat is voor kinderen en jongeren met stemmingsklachten essentieel.