Behandeling gedragsstoornis

Het belang van voorlichting (psycho-educatie) voor ouders en het kind vormen de basis en eerste stap van de behandeling. Ook is ondersteuning aan ouders van belang. In een oudertraining leren ouders hoe ze hun kinderen op een meer positieve wijze aandacht en beloningen kunnen geven.

De behandeling kan bestaan uit de volgende modules:

  • Psycho-educatie
  • Triple P (positief opvoeden)
  • Gezinstherapie
  • Non-verbale therapie
  • Groepstraining STOP
  • Training Zelfcontrole
  • Training Minder Boos en opstandig
  • Medicatie