Behandeling in de thuissituatie

Het is van grote invloed op een kind of jongere hoe er met hem of haar in de thuissituatie wordt omgegaan. Soms is er sprake van bepaalde negatieve patronen, waardoor verandering niet mogelijk is.

Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding

Bij intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding (IPG) leren ouders de opvoedkundige principes, die ze in de oudercursus hebben geleerd, in de thuissituatie toe te passen. De hulpverlener observeert het gezin en samen gaan ze op zoek naar oplossingen en knelpunten in het dagelijks leven. Meer over IPG.

Behandeling in eigen omgeving

Soms is het beter een kind of jongere in de eigen omgeving te zien. Naast IPG biedt Kinnik via nog een aantal andere vormen hulp in de eigen omgeving aan. Dit kan thuis zijn, maar er zijn ook jongeren die op straat of in opvanghuizen worden bezocht. Er wordt steeds minder ingezet op klinsche opname en meer op behandeling in de eigen omgeving.

VIP-team

VIP staat voor Vroegtijdige Interventie bij Psychosen. In eenvoudige taal betekent dit dat het team psychotische klachten bij jongeren zo snel mogelijk na het ontstaan ervan wil behandelen en verergering wil voorkomen. Meer over VIP

FACT Jeugd

Kinderen en jongeren die vastlopen op meerdere terreinen kunnen geholpen worden door FACT Jeugd. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met een verslaving, zijn in aanraking geweest met de politie, spijbelen op school of hebben ernstige psychiatrische problemen. Eerder werden deze kinderen en jongeren regelmatig opgenomen in de kliniek, maar dankzij de FACT teams kunnen ze nu in hun eigen omgeving behandeld worden. Meer over FACT Jeugd.