Behandelvormen

Als de intake is geweest, start de behandeling. Meestal komt een kind of jongere eerst langs voor gesprekken of een training, soms is direct meer intensieve hulp nodig. Voor elk kind of de jongere is de hulp anders.

Van polikliniek tot woonvorm

Sommige kinderen zijn geholpen met gesprekken en/of een training op de polikliniek. Andere kinderen hebben meer intensieve behandeling nodig, waarbij dag- of deeltijdbehandeling uitkomst biedt. Mocht het wenselijk zijn voor het kind tijdelijk even uit de thuissituatie te zijn, dan kan het worden opgenomen in de kliniek. We bieden ook steeds vaker hulp in de eigen omgeving. Vanaf 18 jaar kunnen jongeren verblijven in een woonvorm.

Individueel of in een groep

De behandeling kan zowel individueel of in een groep plaatsvinden. We bespreken altijd samen waar de voorkeur naar uitgaat en wat het beste resultaat oplevert. Ook wordt vaak een combinatie van beide ingezet.