Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie leert ouders en kinderen omgaan met hun gedachtes, gevoelens en gedrag. Er ontstaat inzicht in het verband tussen situatie, gedrag en gevolgen van het gedrag.

Doel

De competenties van ouders zullen toenemen. Ouders en kinderen kunnen hun eigen gedrag, gevoelens en gedachtes beter zelf bijsturen.

Werkwijze

Door op de juiste wijze gewenst gedrag te stimuleren, ontstaat er een toename van de positieve interactie tussen ouder en kind, en tussen kind en leefomgeving. Door de principes correct toe te passen zal het ongewenste gedrag verminderen. CGT kan zowel individueel aan het kind als in aanwezigheid van de ouders worden gegeven.

Hoe vaak en waar?

Het kind heeft met of zonder ouders één keer per week (45 minuten) gesprekken met een gedragstherapeut, gedurende 12 weken. De maximum duur is een half jaar.