Consultatie en advies

Kinnik kan worden ingezet voor consultatie en advies. Dit kan zijn dat een verwijzer, een wijk- en gebiedsteam een vraag heeft en graag wil dat er een JGGZ deskundige meedenkt over welke zorg geboden moet worden, maar het kan ook zijn dat een wijkteam deskundigheid in wil roepen. Deskundigenadvies omdat er sprake is van complexe problematiek waarbij specifieke specialistische kennis noodzakelijk is om de juiste stappen te kunnen zetten. Dit helpt om ervoor te zorgen dat een kind de juiste zorg krijgt.

Telefonische consultatie

U kunt elke werkdag telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 058 267 89 99. U wordt direct doorgeschakeld naar één van onze specialisten. Als de specialist in gesprek is of als u buiten deze tijd belt, wordt u teruggebeld tijdens een van de consultatie spreekuren. U kunt ook een e-mail sturen met de consultatievraag via het vragen- of opmerkingenformulier op de website.

Direct contact

Misschien weet u bij wie van onze medewerkers uw patiënt in behandeling is. Dan kan het zinvoller zijn om direct contact te hebben met hem of haar. In dat geval is het het handigst om contact te zoeken met de locatie waar deze behandelaar werkt. De telefoonnummers vindt u hieronder. Wanneer een kind nog niet in behandeling is dan kan een hulpverlener van Kinnik voor deskundigenadvies met u meekijken, in een overleg dan wel in de thuissituatie, en advies uitbrengen.

Leeuwarden
Polikliniek en dagbehandeling
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel: 058 2678999

Kliniek en VIVIO-behandelhuis
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34 B
8934 AD Leeuwarden
Tel: 058 2678999

Heerenveen
Polikliniek
Kastanjelaan 1 (geb C).
8440 AS Heerenveen
Tel: 058 2678999

Drachten
Polikliniek
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Tel: 058 2678999

Sneek
Polikliniek
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek