Dag- of deeltijdbehandeling

Soms kan het goed zijn om een kind of jongere vaker langs te laten komen. Het kind komt dan de halve of hele dag bij Kinnik langs en praat dan individueel of in groepen over gevoelens en waar hij of zij tegenaan loopt in het leven. Ook wordt gebruik gemaakt van non-verbale therapieën zoals psychomotorische therapie of creatieve therapie. Het contact met leeftijdgenoten heeft daarbij een belangrijke functie.

De programma's van de deeltijdbehandeling bieden veel structuur, waardoor het kind houvast heeft en het zich beter gaat voelen.

Dagbehandeling

Op onze locatie in Leeuwarden kunnen kinderen dagbehandeling volgen. Dagbehandeling wordt ingezet als het ook op school niet meer gaat. Het kind gaat vijf dagen in de week naar de deeltijdbehandeling. Het is wel belangrijk dat de schoolgang niet helemaal stil staat. Daarom werken wij samen met het speciaal onderwijs (Renn4). De dagbehandeling bestaat uit de volgende groepen:

  • 6-12 jaar
  • 12-15 jaar
  • 12-18 jaar
  • 15-18 jaar

Deeltijdbehandeling

Op onze locatie in Heerenveen wordt deeltijdbehandeling gegeven. Dit is een minder intensieve vorm dan dagbehandeling. Het kind gaat gewoon naar de eigen school en komt één keer in de week een hele dag bij Kinnik. De deeltijdbehandeling wordt gegeven voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar.