Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling kan worden ingezet als uw kind meer nodig heeft dan ambulante behandeling op de polikliniek. Deze deeltijdbehandeling is zo kort en intensief als nodig is en kan die ondersteuning geven die uw kind op dat moment nodig heeft. Door een meer integrale aanpak of het werken in groepen kan uw kind vaardigheden aanleren, wat op een ander moment nog niet is gelukt. Hier wordt u als naaste en school nauw bij betrokken. Soms kan deeltijd ook worden ingezet om een opname te voorkomen. We werken individueel of in groepen.

Binnen Kinnik wordt deeltijdbehandeling onderverdeeld in kortdurende en structurerende deeltijd. Hieronder worden de beide varianten beschreven.

Doel van Kortdurende deeltijd

  • Een kind behandelen daar waar het probleem zich voordoet met de vraag als uitgangspunt.
  • Iedereen betrekken die van invloed is op het probleem
  • Niet langer dan 3 maanden
  • Soms enkele uren of een dagdeel volgen die helpen het probleem op te lossen

Voor wie?

De kortdurende deeltijd is bedoeld voor jongeren van zes tot 18 jaar met psychiatrische problematiek of een vermoeden hiervan. Waarbij de ontwikkeling van het kind en/of op school of thuis stagneert en de verwachting is dat 3 maanden deeltijdbehandeling volstaat

Doel van structurerende deeltijd

De structurerende deeltijd heeft een behandelaanbod voor jongeren wat zich richt op het trainen van vaardigheden die nodig zijn om stabiel te kunnen functioneren en gericht zijn op de ontwikkelingstaken passend bij de leeftijdsfase. Dit kunnen hele alledaagse dingen zijn zoals bijvoorbeeld het oppakken van een dagritme, persoonlijke verzorging of het teruggaan naar school. Er is veel aandacht voor het vaste dagprogramma op de deeltijd omdat dit maakt herhaling ervoor zorgt dat de dagelijkse gang van zaken weer gewoon wordt.

Mocht het naar school gaan bij een kind niet lukken dan wordt er gekeken welke mogelijkheden er binnen de structurerende deeltijd zijn. In feite worden de lessen dan binnen de deeltijd gegeven passend bij de problematiek en het niveau van het kind.