Wat is deeltijdbehandeling?

Deeltijdbehandeling kan worden ingezet als een kind meer nodig heeft dan ambulante hulpverlening. Deze deeltijdbehandeling is zo kort en intensief als nodig is en kan die ondersteuning geven die het kind op dat moment nodig heeft. Door een meer integrale aanpak of het werken in groepen kan het kind juist die vaardigheden aanleren wat op een ander moment nog niet is gelukt. Hier worden de ouders en school nauw bij betrokken. Soms kan deeltijd ook worden ingezet om een opname te voorkomen.

Binnen Kinnik wordt deeltijdbehandeling onderverdeeld in kortdurende en structurerende deeltijd. Hieronder worden de beide varianten beschreven.

Doel van Kortdurende deeltijd

  • Een kind behandelen daar waar het probleem zich voordoet met de vraag als uitgangspunt
  • Iedereen betrekken die van invloed is op het probleem
  • Niet langer dan 3 maanden
  • Soms enkele uren of een dagdeel volgen die helpen het probleem op te lossen

Voor wie?

De kortdurende deeltijd is bedoeld voor jongeren van 6 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek of een vermoeden hiervan. Waarbij de ontwikkeling van het kind en/of op school of thuis stagneert en de verwachting is dat 3 maanden deeltijdbehandeling volstaat

Doel van structurerende deeltijd

De structurerende deeltijd heeft een behandelaanbod voor jongeren wat zich richt op het trainen van vaardigheden die nodig zijn om stabiel te kunnen functioneren en gericht zijn op de ontwikkelingstaken passend bij de leeftijdsfase. Dit kunnen hele alledaagse dingen zijn zoals bijvoorbeeld het oppakken van een dagritme, persoonlijke verzorging of het teruggaan naar school. Er is veel aandacht voor het vaste dagprogramma op de deeltijd omdat herhaling ervoor zorgt dat de dagelijkse gang van zaken weer gewoon wordt.

Mocht het naar school gaan bij een kind niet lukken dan wordt er gekeken welke mogelijkheden er binnen de structurerende deeltijd zijn. In feite worden de lessen dan binnen de deeltijd gegeven passend bij de problematiek en het niveau van het kind.

Uitgangspunten waar de structurerende deeltijd voor staat:

  • Het kind leert omgaan met zijn/haar beperking en kan van daaruit op het niveau functioneren wat past bij het kind.
  • Zorg die wordt gegeven wordt afgestemd op de problematiek die bij het kind speelt. Er is sprake van zorg gericht op de specifieke stoornis.
  • Zorg op maat; de keuze voor modules sluiten aan bij de vraag van het kind, systeem, verwijzer etc.
  • Zo kort als mogelijk waarbij mogelijkheden zijn om eventueel door te stromen naar het ViViobehandelcircuit.

Voor wie?

De structurerende deeltijd kan op twee manieren worden ingezet. Als opname vervangend en als aanvulling op ambulante hulpverlening. De structurerende deeltijd is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met psychiatrische problematiek of een vermoeden hiervan. Waarbij de ontwikkeling van het kind en/of op school of thuis stagneert en de verwachting is dat 6 tot 9 maanden deeltijdbehandeling volstaat. Er moet een bereidheid van het systeem zijn om betrokken te worden en samen te werken. De jongere moet in staat zijn om behandeling in groepen te volgen.

Vragen?

U kunt contact opnemen met Kinnik en vragen naar Jacqueline Spaander. Zij is als psychiater verantwoordelijk en te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag.

Aanmelden

Dit kan via Zorgdomein of te bellen met het Bureau Aanmelding en Screening

Kinnik Kind en Jeugd GGZ
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Tel: 058 26 78 999 (optie 1)
E-mail: info@kinnik.nl