Stemmingsstoornissen

'Stemmingsstoornissen' is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij iemand depressief is. Bij kinderen en jeugdigen (8 tot 18 jaar) kan er sprake zijn van een prikkelbare stemming of het verlies van plezier in activiteiten.

Kenmerken depressie bij kind of jongere

Kinderen met een depressie denken vaak negatief en kunnen ze zich snel schuldig voelen. Andere symptomen van een depressie bij kinderen zijn: slaapproblemen (en nachtmerries), weinig eetlust, onverklaarbare lichamelijke pijn en gedragsveranderingen. Ook lopen de prestaties op school vaak terug. Meisjes met depressieve klachten trekken zich vaker terug in zichzelf terwijl jongens eerder onhandelbaar worden.

Depressies worden veroorzaakt door een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren. Ingrijpende gebeurtenissen en negatieve ervaringen zijn ook bepalend.

Soorten depressies

Kinnik behandelt kinderen en jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) met de volgende stoornissen:

  • Seizoensgebonden depressie
  • Depressieve stoornis NAO
  • Aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken
  • Dysthyme stoornis
  • Depressie in engere zin
  • Bipolaire stoornis

Meer informatie over de verschillende stemmingsstoornissen

Behandeling depressie bij kinderen

Basiselementen in de behandeling van depressieve kinderen en jongeren zijn het bieden van steun, het geven van hoop, zorgen dat er adequaat toezicht is van volwassenen op de jongere en het oplossen van allerlei praktische problemen en knelpunten die de depressie onderhouden.

Uitgangspunt is dat de behandeling poliklinisch wordt verricht en bij voorkeur in groepsverband. De reden hiervoor is dat ouders, kinderen en jongeren meer en sneller leren door en van elkaar. Veel jongeren ondervinden vanuit hun depressiviteit/somberheid ook problemen in het onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten. Door de therapie in groepsverband aan te bieden leren jongeren meer greep te krijgen op hun stemmingsproblemen en tegelijkertijd gezonde sociale contacten te leggen en onderhouden.

Veel ouders voelen zich in de opvoeding van hun kind met psychische problemen onmachtig en onzeker. Het delen van opvoedingsvragen en het vergroten van inzicht en vaardigheden, maakt ouders meer competent en zekerder over hun opvoedingsvaardigheden. Een veilig, stabiel en stimulerend opvoedingsklimaat is voor kinderen en jongeren met stemmingsklachten essentieel.