Diagnostiek

In een zo kort mogelijke tijd, liefst in één dag, willen we door intakegesprekken met zowel het kind als de ouders of verzorgers in kaart brengen wat er precies aan de hand is. Samen met het kind, de jongere en de ouders of verzorgers kijken we daarna wat de beste manier is om te helpen en we schatten in hoe lang de zorg nodig is.

Team van specialisten

Voor de diagnostiek beschikt Kinnik over een team van specialiten. We hebben psychiaters, psychologen, orthopedagogen en nog vele andere hulpverleners in huis. Zij gaan gezamenlijk alle facetten van het kind belichten om tot een diagnose te komen. Om dit te kunnen bepalen vullen de kinderen en jongeren vragenlijsten in. Maar de specialisten voeren ook gesprekken en doen eventueel aanvullend onderzoek.

Hierbij betrekken ze ook de omgeving. Ouders of verzorgers, maar ook scholen of andere naastbetrokkenen kunnen vaak veel vertellen over de problematiek rond kinderen en jongeren. Om tot een juiste diagnose te komen, spelen zij een belangrijke rol.

Behandelingsplan

Als sprake is van psychische of psychiatrische klachten, stelt de specialist vervolgens samen met het kind of de jongere en met de ouders een behandelingsplan op. Hierin staat hoe de behandeling eruit gaat zien en wanneer gekeken wordt of de behandeling aanslaat. Dit plan mag altijd worden ingezien door het kind of de jongere en diens ouders. Een jongere boven de zestien moet wel aangeven of hij of zij wil dat de ouders het plan inzien.