Docenten

Kinnik vindt een uitgebreid onderzoek naar het systeem rond het kind of de jongere voor de start van de behandeling erg belangrijk. De kinderen of jongeren zelf, de familie en de naastbetrokkenen beantwoorden vragen om in beeld te brengen wat er precies aan de hand is. Ook een docent krijgt veel mee over het kind. Zo ziet de docent hoe het kind zich gedraagt en opstelt in de klas en hoe hij of zij met leeftijdsgenoten omgaat.
Uw hulp nodig

Als Kinnik een kind of jongere sneller en beter wil helpen, is uw hulp erg belangrijk. Het gedrag van het kind op school is van wezenlijk belang voor het stellen van een goede diagnose. Daarbij is het voor u belangrijk om te weten dat de ouders Kinnik toestemming hebben gegeven u te benaderen.

Digitale vragenlijsten

Bij een elke nieuwe aanmelding van één van uw leerlingen, ontvangt u per e-mail het verzoek om via twee inlogcodes, twee gedragsvragenlijsten digitaal in te vullen. Het kan zijn dat één van onze secretaresses telefonisch contact met u zoekt om uw e-mailadres te vragen, om de informatie naar u toe te kunnen sturen. Het invullen van deze lijsten vraagt ongeveer een kwartier voor elke lijst. We hopen dat we u het invullen van de vragenlijsten op deze manier vergemakkelijken.

Niet cliëntgerichte vragen aan Kinnik

Als school kunt u ook vragen hebben, zonder dat een kind of jongere uit uw klas bij ons hulp krijgt. Deze vragen kunt u via het ‘vragen- of opmerkingenformulier aan ons stellen. Binnen een paar dagen kunt u antwoord verwachten van een van onze medewerkers.

Crisissituatie op school

Indien er sprake is van een crisissituatie bij één van uw leerlingen, die al in behandeling is bij Kinnik, kunt u bellen naar het centrale telefoonnummer, u wordt dan doorverbonden met de behandelaar of diens vervanger. Als er een crisis is met een leerling, die niet bij ons in behandeling is, raden wij u aan om met toestemming van de ouder(s) of verzorger(s), de huisarts in te schakelen. Deze kan de crisisdienst van Kinnik raadplegen.

Preventie

Eén op de vijf jongeren krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. In iedere klas zit wel iemand die last heeft van psychische problematiek. Kinnik ontwikkelt voor scholen een lespakket om het onderwerp in de klas bespreekbaar te maken. Het streven is deze per 1 januari 2015 beschikbaar te maken. Denkt u als docent dat dit van meerwaarde kan zijn voor uw school? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en wensen aan te geven die in het lespakket meegenomen kunnen worden.

Heeft u een kind in de klas waarvan de ouder psychische problemen heeft? Kinnik biedt ondersteuning aan kinderen waarvan de ouder(s) een psychische stoornis heeft in de vorm van KOPP-trainingen.