Emotie Regulatie Training (ERT)

ERT is een groepstraining voor het herkennen van emotieregulatieproblemen. De jongeren leren beter om te gaan met emoties, kunnen zich in elkaar herkennen en vinden hierdoor steun bij elkaar.

Voor wie?

Emotieregulatietraining is er voor jongeren met stemmingswisselingen en impulsief gedrag. Zij hebben dusdanig last van deze klachten dat het hun functioneren negatief beïnvloed.

Doel

De jongere leert door ERT emoties en gedrag beter onder controle te krijgen en daardoor minder last te hebben van bijvoorbeeld; woede-uitbarstingen, stemmingswisselingen en grillig en onvoorspelbaar gedrag.

Werkwijze

De emotieregulatietraining is vooral gericht op het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden. De training is praktisch en de jongere zal veel oefeningen uitvoeren. Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende ontspanningstechnieken en afleidingstechnieken.

Hoe vaak en waar?

De training bestaat uit 17 bijeenkomsten, gevolgd door  2 terugkommiddagen. Na de eerste
3 zittingen is er een informatiemiddag van 1,5 uur voor ouders en andere belangrijke naasten van de jongere. De training vindt plaats op een polikliniek van Kinnik.