FACT Jeugd Fryslân

In Fryslân zijn er kinderen, jongeren en hun gezinnen die moeilijk te bereiken zijn voor reguliere hulpverlening. Een deel van deze kinderen/jongeren en hun gezinnen heeft vaak een combinatie van psychiatrische problematiek, licht verstandelijk beperking, verslaving, financiële schulden, weinig sociale contacten, schoolverzuim en werkeloosheid. Deze kinderen/jongeren zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt en lopen vast in hun ontwikkeling. De omgeving maakt zich ernstig zorgen over deze jeugdigen  Er is sprake van langdurige problematiek, waar huidige vormen van hulp niet toereikend zijn.

De teams van FACT Jeugd Fryslân zorgen ervoor dat juist deze kinderen/jongeren en hun gezinnen zorg krijgen. We werken multidisciplinair, we zoeken de kinderen/jongeren op in hun eigen omgeving, zijn er als het nodig is en zijn vasthoudend. We zetten alles op alles om hen te helpen een gewoon (gezins)leven op te bouwen met vriendschappen, school en werk. Om dat te realiseren werken Kinnik, VNN en Reik samen in FACT Jeugd Fryslân.

Hoe werkt het?

Bij aanmelding wordt eerst beoordeeld of inderdaad FACTzorg nodig is en passend is. Is dat het geval, dan krijgen deze kinderen/jongeren en hun gezinnen hulp vanuit de teams volgens de FACTmethodiek. Een integraal (gezins)plan, zo weinig mogelijk hulpverleners binnen het gezin en goede afspraken over samenwerking en regie.

Hoe doen we dat?

Iedere dag wordt gestart met het FACTbord; hierop staan alle jongeren en gezinnen die hulp krijgen. Het team bespreekt gezamenlijk de voortgang en aan iedere jongere/gezin is één regiehouder gekoppeld. De keuze van de regiehouder is op basis van de voorliggende problematiek. Het streven is de hulp ambulant uit te voeren en hiermee opnames te voorkomen.

Voor wie is FACT Jeugd Fryslân?

FACT Jeugd Fryslân is er voor:

  • Kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar met complexe problemen op meerdere levensgebieden waarbij reguliere hulp niet toereikend is;
  • Jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en licht verstandelijke beperking;
  • Jongeren met langdurig schoolverzuim;
  • Zwerfjongeren;
  • Verontrustende situaties rond zorgmijders.

Wat willen we bereiken?

FACT Jeugd Fryslân wil dat kinderen/jongeren weer grip krijgen op hun eigen leven. Dat ze weer naar school gaan, werken, zelfstandig zijn en op een plezierige manier hun vrije tijd doorbrengen. De ontwikkeling van de kinderen/jongeren staat centraal; ouders worden ondersteund bij de opvoeding. De behandeling is gericht op het benutten en versterken van de eigen kracht van het systeem. In een FACTjeugdteam werken hulpverleners samen met één doel: dat er echt iets verandert in het leven van de jeugdigen en hun gezinnen.

Aanmelden?

U kunt rechtstreeks doorverwijzen naar het FACTteam in de regio waar de jeugdige woonachtig is. Dat doet u door contact op te nemen met een van de teams.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over FACT Jeugd Fryslân? Kijk op www.factjeugdfryslan.nl of neem contact op met het betreffende team.

Team Drachten: 0512 - 76 8050 / Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten / drachten@factjeugdfryslan.nl.

Team Leeuwarden: 088 - 234 3535 / Oostergoweg 6 8932 PG Leeuwarden /  leeuwarden@factjeugdfryslan.nl

Team Sneek 088 - 14 24125 / Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek / sneek@factjeugdfryslan.nl