Familieraad

Als iemand uit uw nabije omgeving psychiatrische zorg ontvangt, levert dat vaak vragen op. Hoe ziet een behandeling eruit? Wat mag u als naastbetrokkene verwachten en wat is de rol van de familie in de behandeling? Misschien wilt u wel graag in gesprek met andere familieleden. Daarvoor bestaat de Familieraad. Deze raad is werkzaam voor GGZ Friesland, waarvan Kinnik onderdeel is.

De Familieraad

Kinnik vindt de mening van familie erg belangrijk. De Familieraad behartigt de belangen van deze groep. De raad praat en denkt op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen Kinnik en mag daarover adviseren.

Wie zitten er in de Familieraad?

De familieleden in de Familieraad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij de zorgverlening. Als ouder of verzorger willen zij het beste voor hun kinderen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten in essentieel in het werk van de Familieraad. Maar de leden van de Familieraad moeten ook afstand kunnen bewaren van de problemen van hun familieleden, omdat ze anders niet objectief kunnen adviseren. De leden van de Familieraad proberen met alle betrokken partijen goed samen te werken en doet haar best een goed contact met de Raad van Bestuur, lotgenoten-organisaties en de Cliëntenraad te onderhouden. Als u graag lid wilt worden van de Familieraad kunt u contact zoeken met Mirjam Brauer. Zij is ondersteuner van de raad voor heel GGZ Friesland, waar Kinnik onderdeel van is.

Contact

De Familieraad is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 058 284 98 31 en per mail: familieraad@ggzfriesland.nl.
Meer informatie op www.ggzfriesland.nl/voorfamilie