Kinnik in feiten en cijfers

  • Aantal cliënten per jaar: circa 4.000 onder 18 jaar in 2013
  • Aantal cliënten per gemeente: zie de kaart op pagina 20 en 21
  • Werkgebied: Friesland
  • Vestigingen in: Leeuwarden (polikliniek, dagbehandeling en kliniek), Drachten (polikliniek), Sneek (polikliniek), Heerenveen (polikliniek en dagbehandeling)
  • Aantal medewerkers: circa 200 (130 fte)

 

<< Hiernaast vindt u meer informatie over het aantal cliënten per gemeente,
     leeftijdsverdeling en dergelijke.