Gemeenten

Gemeenten dragen vanaf 2015 verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg.
De invulling van dat nieuwe beleidsterrein zal per gemeente verschillen, passend bij wat er aan problematiek speelt (zoals werkloosheid, achterstandswijken, jeugdcriminaliteit). Maar de essentie van het beleid zal altijd hetzelfde zijn: kinderen kansen geven. Kinderen kansen geven om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een goed en gelukkig leven. Kansen op een diploma en een passende baan. Kansen op gezondheid en zingeving.

Kinnik: kunnen wat je kan!

Sommige kinderen en jongeren lopen tijdens het opgroeien vast in hun ontwikkeling, door problemen in het gezin waarin ze opgroeien of door psychische klachten. Kinnik kind en jeugd GGZ zet zich er voor in om hen weer ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Kunnen wat je kan!, is hoe we dat verwoorden. Vandaar ook de naam Kinnik; 'dat kin ik' (in het Fries).