Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding

Kinnik biedt de mogelijkheid tot Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding (IPG) ter ondersteuning van de lopende behandeling. Niet iedere ouder/ verzorger of ieder kind lukt het om de gewenste veranderingen op basis van de poliklinische en deeltijdbehandeling door- of om te zetten naar de eigen leefomgeving. IPG biedt hierbij intensieve begeleiding en werkt met ouders en kind aan de specifieke doelstellingen in de thuissituatie. Een van de doelen is het daarmee herstellen van het (opvoedings)evenwicht thuis en ouders/ verzorgers in hun kracht te zetten bij hun taak om het kind op te voeden en te begeleiden op het gebied van hun specifieke hulpvraag. Het team IPG is getraind in de methodiek NVR (Non Violent Resistance oftewel Geweldloos Verzet). Vanuit deze methodiek kunnen ze ouders ook helpen op een effectieve manier om te gaan met onacceptabel gedrag van hun kind waarbij ze tevens hun ouderlijke autoriteit kunnen behouden of hervinden.

IPG biedt ook hulp in crisissituaties ter stabilisering en ter voorkoming van opname. In dat geval is het streven dat IPG binnen een week kan worden ingezet. In overleg met de hoofdbehandelaar wordt bepaald welke interventies worden ingezet. IPG kan een bijdrage leveren aan een veiligheidsplan, crisisplan of signaleringsplan en brengt met ouders, eventueel in afstemming met het wijk- en gebiedsteam de eigen hulpbronnen in kaart en helpt ouders en kind deze in te zetten. Ook kan IPG worden ingezet om de duur van een opname of behandeling (poliklinische of deeltijd) te verkorten.

Aanmelden

Voor onze verwijzers heeft Kinnik één voordeur, dus één plek waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Ook voor aanmeldingen kunt u gebruik maken van dit centrale telefoonnummer met bijbehorende adresgegevens. Het is gebruikelijk om een kind of jongere via Zorgdomein te verwijzen, u kunt Kinnik vinden bij Kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Bureau Aanmelding en Screening:

Kinnik Kind en Jeugd GGZ
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Tel: 058 26 78 999 (optie 1)
E-mail: info@kinnik.nl