Wie werken er bij Kinnik?

Bij Kinnik werken verschillende soorten behandelaren. Welke dat precies zijn, is hier te lezen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die gespecialiseerd is in de psychiatrie. Hij praat met jongeren en hun familie, doet onderzoek en observeert het gedrag van de jongere. Van de verschillende soorten hulpverleners die bij Kinnik werken, zijn de arts-assistent, de gz-arts en de psychiater de enigen die medicijnen mogen voorschrijven. Heeft een kind of jongere een psychiatrisch ziektebeeld waarbij medicijnen zouden kunnen helpen, dan kan hij behandeld worden door de psychiater. Ook kan het zijn dat een andere hulpverlener hem behandelt, maar dat de psychiater toeziet op de medicatie.

Gz-arts

Gz-artsen zijn afgestudeerde artsen die veel ervaring hebben in de gezondheidszorg. Ze mogen medicijnen geven en geven therapie. Dat laatste doen ze onder toezicht van de psychiater.

Arts-assistent

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen, die in opleiding zijn voor psychiater. Ze helpen vooral kinderen en jongeren die last hebben van een probleem waarop medicijnen waarschijnlijk invloed kunnen hebben. In overleg met de psychiater schrijven ze medicatie voor.

Psycholoog

Een psycholoog biedt verschillende soorten therapieën om problemen aan te pakken. Die therapieën bestaan vaak uit gesprekken met de psycholoog en daarbuiten oefenen met ander gedrag of anders leren nadenken. De psycholoog kan psychologische tests doen, om bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen te meten. Die tests helpen om erachter te komen wat nu precies het probleem is en welke behandeling het beste zou zijn.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is een verpleegkundige die een opleiding heeft gedaan in de sociale psychiatrie. Dat wil zeggen dat hij of zij zich verdiept heeft in hoe mensen met elkaar omgaan en op elkaar reageren. Heeft een kind of jongere problemen in zijn gedrag of in het omgaan met andere mensen, dan biedt een SPV begeleiding. De SPV zoekt steeds naar mogelijkheden om de problemen te verminderen. Geregeld voert hij gesprekken met de jongere en zijn familie; thuis of bij Kinnik.

Orthopedagoog

'Ortho' betekent 'goed' en een pedagoog is een opvoedkundige. Een orthopedagoog probeert dan ook te zorgen dat jongeren de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen past. Een orthopedagoog praat veel met jongeren en/of met hun ouders. Hoe kunnen ze het beste met elkaar omgaan: wat is haalbaar voor de ouders en waaraan heeft de jongere de meeste steun?

Systeemtherapeut

Vaak heeft niet alleen de jongere die bij Kinnik komt een probleem, maar heeft het hele gezin ermee te maken. Een systeemtherapeut zoekt met het hele gezin naar een oplossing. Misschien kunnen de gezinsleden anders met elkaar omgaan of op een andere manier met elkaar praten.

Groepsleider

Groepsleiders begeleiden, observeren en verzorgen de jongeren die opgenomen zijn bij Kinnik. In de groep zorgen ze voor de dagelijkse gang van zaken en organiseren ze activiteiten en gesprekken. Groepsleiders helpen jongeren met hun psychische problemen, maar ook met praktische zaken als het vinden van een hobby, bijbaantje of werk. Ook onderhouden ze contact met de familie van de jongere en de andere hulpverleners.