Methode 'Ik ben speciaal'

De methode ‘Ik ben speciaal’ leert kinderen en jongeren met een autistische stoornis vaardigheden om de ‘handicap’ een plaats te geven in zijn of haar leven.

Voor wie?

De behandeling is voor kinderen vanaf 8 jaar tot in de volwassen leeftijd. Het is ook geschikt voor broers en zussen of leeftijdsgenoten. Tevens voor kinderen met de combinatie van een licht verstandelijke beperking en een ASS.

Doel:

Er wordt informatie gegeven over de stoornis en de psychische en sociale gevolgen ervan. Het accent ligt vooral op het leren omgaan met de stoornis.

Werkwijze:

De methode wordt zowel in een groep (5/6 deelnemers) gegeven als individueel. De trainers hebben grondige kennis van de autistische informatieverwerkingsstijl, bieden voldoende structuur, hebben een accepterende, positieve en directe houding.

Hoe vaak en waar?

Groepstraining van 12 bijeenkomsten, gekoppeld aan 3-5 ouderbijeenkomsten en een evaluatie. De individuele variant bestaat uit 8-10 sessies en een evaluatie. Ouders zijn de eerste sessies tevens aanwezig. De sessies vinden plaats op de polikliniek.