Intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding (IPG)

Intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding is gericht op gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar psychiatrische problematiek speelt.  Bij IPG leren ouders de opvoedkundige principes, die ze in de oudercursus hebben geleerd, toe te passen in de thuissituatie.

Voor wie?

Intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding richt zich op gezinnen met kinderen tot 18 jaar die ernstige en meervoudige problemen hebben en/of een langdurige hulpverleningsgeschiedenis.

Doel

Het doel van IPG is het doorbreken van in standhoudende patronen, waardoor verandering belemmerd wordt.

Werkwijze

Nadat er door ouders psycho-educatie en/of een oudercursus is gevolgd, worden de opvoedkundige principes in de thuissituatie geleerd toe te passen. De hulpverlener observeert het gezin en samen gaan ze op zoek naar oplossingen en knelpunten in het dagelijks leven.

Hoe vaak en waar?

IPG bestaat uit 24 sessies met een duur van 90 minuten per afspraak met een frequentie van twee keer per week. Soms heeft de sessie een duur van 30 minuten. De afspraken vinden plaats binnen de thuissituatie.