Intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding

Kinnik biedt de mogelijkheid tot Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding (IPG) ter ondersteuning van de lopende behandeling. Niet iedere ouder/ verzorger of ieder kind lukt het om de gewenste veranderingen op basis van de poliklinische en deeltijdbehandeling door- of om te zetten naar de eigen leefomgeving.

Doel

IPG biedt hierbij intensieve begeleiding en werkt met u en uw kind aan de specifieke doelstellingen in de thuissituatie. Een van de doelen is het  herstellen van het (opvoedings)evenwicht thuis en u in uw kracht te zetten bij uw taak om uw kind op te voeden en te begeleiden op het gebied van hun specifieke hulpvraag.
Het team IPG is getraind in de methodiek NVR (Non Violent Resistance oftewel Geweldloos Verzet). Vanuit deze methodiek kunnen we u ook helpen op een effectieve manier om te gaan met onacceptabel gedrag van uw kind waarbij u uw ouderlijke autoriteit kunt behouden of hervinden.

Hulp in crisissituaties

IPG biedt ook hulp in crisissituaties ter stabilisering en ter voorkoming van opname. In dat geval is het streven dat IPG binnen een week kan worden ingezet. In overleg met de hoofdbehandelaar wordt bepaald welke interventies worden ingezet. IPG kan een bijdrage leveren aan een veiligheidsplan, crisisplan of signaleringsplan en brengt met ouders, eventueel in afstemming met het wijk- en gebiedsteam de eigen hulpbronnen in kaart en helpt ouders en kind deze in te zetten. Ook kan IPG worden ingezet om de duur van een opname of behandeling (poliklinische of deeltijd) te verkorten.