Waarom verandert de Jeugdzorg?

De nieuwe Jeugdwet legt alle regie in één hand. Jeugdzorgtaken van rijk en provincie gaan over naar gemeenten. Zij worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk. Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. En voor de verwerking van meldingen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Daardoor kunnen kinderen, jongeren en hun ouders, bij één partij aan de bel trekken als er hulp nodig is.

Waarom deze veranderingen?

5% van de kinderen en jongeren heeft jeugdzorg nodig. Zij verdienen, als ze vastlopen, kansen. Kansen op een opleiding, op persoonlijke ontwikkeling en vooral kansen om onbezorgd op te groeien. Om die kansen te kunnen bieden, is het van belang dat organisaties goed samenwerken en dat duidelijk is waar u met uw zorgvraag terechtkunt. Ons huidige jeugdstelsel schiet hierin soms tekort. In 2009 bleek uit een evaluatie van de overheid dat de jeugdzorg te bureaucratisch en versnipperd werkt, via te veel geldstromen. In 2010 bevestigde de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg deze knelpunten. Daarom komt er een nieuwe Jeugdwet.

Eenvoudiger inrichten

De overheid verwacht dat de jeugdzorg eenvoudiger wordt en meer gericht op een gezamenlijke aanpak. Hulpverleners werken samen rond gezinnen. Eén hulpverlener krijgt de regie en is uw aanspreekpunt. U krijgt meer eigen regie en ook uw sociale netwerk krijgt een rol. De nadruk komt te liggen op preventie. Kinderen en jongeren zijn erbij gebaat dat meer aandacht uitgaat naar wat zij kunnen.