Jongerenteam Friesland

Vanaf 1 november 2017 heeft Kinnik een nieuw ambulant team. Het heet Jongerenteam Friesland en valt organisatorisch onder het management van Fact Jeugd Fryslân. Het team richt zich op kinderen en jongeren tot 27 jaar waarover signalen komen dat ze op school of thuis zijn vastgelopen of mogelijk gaan vastlopen. Door snel in te grijpen is deze groep over het algemeen goed te behandelen en kan de behandelduur kort zijn. De focus ligt op preventie en het contact met het netwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Het netwerk bestaat uit onder andere huisartsen, scholen en gebiedsteams.

Gesprekken vinden plaats bij Kinnik in Heerenveen, maar ze gaan voornamelijk naar de cliënt toe. Ze zoeken ze dan thuis of op school op voor een gesprek. De meeste casemanagers in het Jongerenteam Friesland zijn opgeleid voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Dat betekent ook dat zij oplossingsgericht en systemisch werken. De kracht van het team zit in de korte lijnen die zij hebben met de cliënt en zijn/haar omgeving. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!