Ontevreden of klacht?

Bij Kinnik willen we kinderen en jongeren zo goed mogelijk helpen. Ook naar de wensen van ouders en verzorgers luisteren we graag. Toch kan het ondanks dat gebeuren dat iemand niet tevreden is.

Praten met de hulpverlener

Het kan gebeuren dat een kind, jongere, ouder of verzorger niet tevreden is over de behandeling. Bijvoorbeeld omdat ze de keuzes van de hulpverlener niet terecht vinden of omdat in het contact met Kinnik dingen mis zijn gegaan. Graag luisteren wij dan naar de klacht, het liefst zo snel mogelijk, zodat er snel een oplossing komt. Kinderen, jongeren, ouders en verzorgers kunnen altijd de ontevredenheid aan een medewerker van Kinnik laten weten. Als het lastig is om deze ontevredenheid direct met de betrokken medewerker te delen, kan dat ook bij de leidinggevende. Ook familie en andere naastbetrokkenen nodigen we uit ons te informeren als de behandeling niet naar wens loopt.

Klachtencommissie

Het is ook mogelijk een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt klachten voor zowel GGZ Friesland als Kinnik. Zodra een klacht bij hun is neergelegd, doen zij onderzoek naar de klacht. De commissie bepaalt of de klacht terecht is en doet uitspraak over wat de oplossing zou kunnen zijn. Eventueel kan een patiëntenvertrouwenspersoon of familievertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij het contact met de klachtencommissie.

Meer weten?

Kinnik is een onderdeel van GGZ Friesland. De klachtenregeling is organisatiebreed beleid. Klik hier voor meer informatie over klachten of het indienen van een klacht.