Specialistisch KOPP-team

Kinnik kind en jeugd GGZ helpt niet alleen kinderen en jongeren die zelf psychische problemen hebben. Ook als het met een ouder niet goed gaat, kunnen kinderen, samen met hen bij ons terecht. Daarvoor hebben wij het KOPP-project. KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. Het doel van KOPP is te voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen. Bij één op de drie kinderen gebeurt dat als de ouders problemen hebben en het kind zelf geen hulp krijgt.

Wat houdt zorg vanuit het Specialistisch KOPP-team van KINNIK in?

Advies, ondersteuning en voorlichting gericht op preventie voor zowel ouders als kinderen/jongeren. Ieder traject start met contact tussen een medewerker van KOPP en de ouders/kinderen om een goed beeld te krijgen van de thuissituatie en te bekijken welke interventie passend is.

Voor wie?

KOPP is bedoeld voor kinderen/ jongeren waarvan de ouders psychische problemen hebben om te voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen.

Specifiek aanbod

Huisbezoeken: een medewerker van KOPP komt thuis langs om met ouder(s) en kind(eren) tot 18 jaar te praten en zo een goed beeld te krijgen van de thuissituatie. Er wordt besproken welke steun gewenst is. Er wordt informatie en advies gegeven die aansluit bij de eventuele problemen waar het gezin tegenaan loopt.

KopOpOuders zelfhulp (E-health): de KopOpOuders zelfhulpinterventie is een onlinecursus en is bedoeld voor ouders met kinderen tot 18 jaar die in hun eigen tempo en op een eigen gekozen tijdstip aan de slag willen met het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden. De essentie ervan is dat ouders op een positieve, aansprekende wijze leren de beschermende factoren voor het kind te versterken. 

Ouderschapscursus: deze cursus versterkt de ouders in hun rol. Ouders leren sterke en zwakke kanten van zichzelf kennen en er wordt aandacht besteed aan hoe het beste met bepaalde situaties kan worden omgegaan.

Ouder-Baby interventie: de Ouder-baby interventie is een preventieve interventie, gericht op depressieve moeders met een jong kind (tot en met 12 maanden). Doel is het verbeteren van de communicatie over en weer tussen moeder en kind en de sensitieve responsiviteit van de moeder. Uiteindelijk doel is voorkomen dat het kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.
Het doel van de Ouder-baby interventie is het stapsgewijs verbeteren van de kwaliteit van de communicatie over en weer tussen depressieve moeders en hun baby. Met name gaat het er om dat: de moeder een verbeterde sensitieve responsiviteit krijgt; de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind verbetert; de veilige gehechtheid bij het kind versterkt wordt.

Doe-praatgroepen: de Doe-Praatgroepen worden in samenwerking met een medewerker van Verslavingszorg Noord-Nederland gegeven (de Doe-Praatgroep is dus ook bedoeld voor kinderen met verslaafde ouders (KVO). Deze kinderen lopen tegen dezelfde dingen aan als KOPP kinderen). De groepen zijn ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: 8 tot 12 jaar, 12 tot 16 jaar en 16 tot 25 jaar. In de groep komen kinderen/jongeren in contact met lotgenoten. Ervaringen worden gedeeld en er wordt uitleg gegeven over wat de mogelijke gevolgen van de psychische problemen of verslaving van de ouder voor het kind kunnen zijn en hoe het kind hier mee om kan gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden en het sociale netwerk van de kinderen/jongeren.

Beardslee gezinsinterventie: intensieve psycho-educatieve interventie in de thuissituatie die erop gericht is om de communicatie binnen het gezin op gang te brengen waardoor gezinsleden zelf in staat zijn gesprekken te voeren.

Hoe kunnen KOPP-kinderen aangemeld worden bij het Specialistisch KOPP-team van Kinnik?

Per gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om aan te melden.

O.a. kan de aanmelding lopen via wijk- en gebiedsteams, huisarts/POH, medisch specialisten, kind- en jeugd zorginstellingen en GGZ-instellingen.

Aanmeldingen of vragen worden gestuurd naar: kopp@ggzfriesland.nl

Download: flyer specialistisch KOPP-team Kinnik.