Minder boos en opstandig

Minder boos en opstandig is een groepstraining voor kinderen van acht tot twaalf jaar gekoppeld aan een oudertraining. De kindtraining wordt enkel in combinatie met de oudertraining geboden.

Voor wie?

Kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose waarbij gedragsproblemen komen kijken. Primair gaat het om kinderen met een gedragsstoornis, maar ook andere stoornissen kunnen met deze training behandeld worden.

Doel

Het verminderen van gedragsproblemen en het versterken van opvoedingsvaardigheden.

Werkwijze

Minder boos en opstandig wordt doorlopen vanuit een gedragstherapeutisch protocol voor zowel ouders als kind. De oudertraining loopt parallel aan de kindtraining.

Hoe vaak en waar?

Zowel de kindtraining als de oudertraining bestaat uit 18 sessies die verspreid worden over 26 weken. De training vindt plaats op een polikliniek van Kinnik.