Mindfulness

De alternatieve Mindfulness behandeling van Kinnik bestaat uit een onderdeel voor ouders en een training voor kinderen. Mindful parenting is een aandachtsconcentratietraining voor ouders. Deze individuele training loopt parallel met de groepstraining Mindfulness voor kinderen.

Voor wie

Mindful parenting is voor ouders die de interactie met hun kind willen verbeteren en willen leren een evenwicht te vinden tussen zorg voor hun kind en voor zichzelf. De Mindfulness training is voor kinderen met ADHD of stemmingsproblematiek die willen leren omgaan met intense emoties.

Doel

Het doel van Mindful parenting is toename van het competentiegevoel van ouders. Ouders leren evenwicht te vinden in het goed voor zichzelf zorgen en ruimte maken voor het gedrag van het kind.  Ze leren zonder oordeel aandacht te geven aan het kind. Gevolg is een afname van stress bij ouders en acceptatie van het kind, zoals het is en de (on)veranderbaarheid ervan.

Werkwijze

Kinderen en ouders leren thuis in je lichaam te zijn of te komen. Er wordt ingegaan op een goede ademhaling en bewust te blijven bij pijn en stress. De communicatie tussen ouder en kind en tussen ouders onderling wordt verbeterd. Ook wordt er een stilteochtend georganiseerd.

Hoe vaak en waar?

Beide trainingen bestaan uit 10-12 afspraken wekelijks op de polikliniek.