Motiverende gespreksvoering

Voor een behandeling of therapie kan starten, is het soms nodig eerst acceptatie en motivatie van de bestaande problematiek te verhelderen. Ook kan de persoonlijke hulpvraag en de gevolgen hiervan duidelijker worden.

Voor wie?

Motiverende gesprekvoering kan als pre-therapie worden gebruikt bij een dubbeldiagnose van ouders en/of kinderen. Het is ook geschikt bij verslavingsproblematiek binnen het gezin. Via gesprekken kan worden aangesloten bij de persoonlijke wensen en het toekomstperspectief van alle betrokkenen.

Hoe vaak en waar?

Eén keer per 2 weken 45 minuten, maximaal 8 sessies op een van onze poliklinieken.