Ouderbegeleiding

Ouders worden ondersteund in de opvoeding van hun kind met psychiatrische problematiek. Ze krijgen meer inzicht in de problemen van hun kind en hun eigen handelen. Ouders krijgen meer grip en kennis en kunde waardoor zij effectiever kunnen inspelen op het gedrag van hun kind.

Voor wie?

Ouders van kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose waarbij gedragsproblemen komen kijken.

Doel

Ouders krijgen meer inzicht in de betekenis van het gedrag van hun kind en opvoedingsvaardigheden worden versterkt en uitgebreid.

Werkwijze

Toepassing van oplossingsgerichte en competentieversterkende behandelmethodes. Ondersteuning in de dagelijkse opvoedingspraktijk van ouders en verbetering van de interactie en het wederzijdse begrip in het gezin.

Hoe vaak en waar?

Afspraken worden gemaakt op basis van behoefte en inschatting door ouders en de betrokken behandelaar. Afspraken vinden plaats op de polikliniek.