Oudercursus

In een oudercursus leren ouders om te gaan met gedrag van hun kind. Ze leren het op de juiste wijze toepassen van het stimuleren van het gewenste gedrag van het kind. Er wordt ingegaan op het correct toepassen van een time-out en manieren om ongewenst gedrag te verminderen. 

Voor wie?

De ouderencursus is voor ouders of verzorgers van kinderen tussen 4 en 14 jaar met een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D, ASS en gedragsproblematiek met opvoedingsproblemen.

Doel

Het realiseren van een toename van de positieve interactie tussen ouder en kind.

Werkwijze

De ouders en/of direct betrokkenen worden door de cursus wegwijs gemaakt in het omgaan met hun kind, door middel van eigen voorbeelden uit de praktijk.

Hoe vaak en waar?

De oudercursus bestaat uit 10 of 12 bijeenkomsten met ouders en vindt plaats op de polikliniek van Kinnik.