Drukbezochte informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in de Zorg’

10 november 2013

In een meer dan volle zaal in het WTC Expo is op 12 november 2013 de informatiebijeenkomst ‘Veranderingen in de Zorg’ gehouden. Adriaan Jansen en Wouter Teer, die het bestuur van GGZ Friesland vormen, praatten met patiënten, familie en andere naastbetrokkenen over de grotere nadruk die door de veranderingen komt te liggen op de eigen regie (ambulantisering), op de rol van de huisarts en op bijvoorbeeld de (nieuwe) verantwoordelijkheden die de gemeenten krijgen. Tijdens de avond stond het gesprek centraal. De bezoekers van de bijeenkomst konden alle vragen stellen die ze op hun hart hadden, zodat gedurende de bijeenkomst diverse thema’s de revue passeerden.

Verantwoordelijkheid naar gemeenten

Adriaan Jansen begon met een korte uitleg over de verschillende veranderingen die de overheid gaat doorvoeren. Veranderingen die theoretisch mogelijk tot verbeteringen van de zorg kunnen leiden, maar op onderdelen wel aanleiding tot zorgen geven. Hij noemde als voorbeeld de grotere verantwoordelijkheid voor de gemeenten. “Door de transitie van de zorg naar gemeenten, kan er verbrokkeling ontstaan”, vertelde hij, “dit komt bijvoorbeeld door de lokale verschillen, maar ook doordat men het overzicht zo gemakkelijk kwijt raakt”.

Waarom al die veranderingen?

Volgens Wouter Teer speelt het negatieve imago van de psychiatrie daarin een belangrijke rol. “Stigma’s hebben de overhand. Niet alleen patiënten, maar ook de behandelaren in de psychiatrie worden minder serieus genomen dan in de somatische zorg. Bovendien bestaat het beeld dat de kosten in de ggz exponentieel gestegen zijn sinds 2002, in vergelijking met bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid omdat er in feite sprake is geweest van een inhaalslag van een achterstand in de jaren daarvoor. Daarnaast is het natuurlijk simpelweg een manier om te bezuinigen”, sluit hij af.

Ambulantisering

De ‘eigen regie’ van patiënten in de toekomst was een prominent onderwerp tijdens deze bijeenkomst. “Kan dat allemaal zomaar?” Adriaan Jansen snapt de zorgen die worden geuit, maar geeft ook aan dat dit júist in het belang van de patiënten een noodzakelijke ontwikkeling is. Nederland heeft veel meer bedden per hoofd van de bevolking dan de rest van Europa. “Wij proberen, goed bedoeld, het patiënten in de klinieken zo aangenaam mogelijk te maken en ze zo goed mogelijk te verzorgen. Helaas heeft dit wel als gevolg dat patiënten veel langer dan nodig opgenomen blijven en onvoldoende gestimuleerd worden om zoveel mogelijk weer in hun eigen kracht te komen”, legt Wouter Teer uit.

“Maar is er wel een vangnet voor alle patiënten, om deze veranderingen door te komen?”, vroeg iemand zich af. Om hier op in te spelen, wordt de zorg die GGZ Friesland biedt op een andere manier georganiseerd. “In de niet al te verre toekomst integreren we verscheidene zorgonderdelen. Daarnaast hebben we op dit moment al een vangnet in de vorm van FACT-teams. Deze teams zoeken de patiënt op om de zorg zo dicht mogelijk in de eigen omgeving te bieden. Om het ambulantiseren in goede banen te leiden, bieden de verschillende locaties van GGZ Friesland bovendien cursussen aan patiënten aan”, legt Adriaan Jansen uit.

Zorgen

Toch levert het ook zorgen op onder de aanwezigen. Wordt de familie wel voldoende betrokken in het zorgproces? “Dit zou wel moeten”, reageert Wouter Teer, “familie is altijd belangrijk voor ons, hoewel helaas familieleden dat nu nog niet altijd zo ervaren. We werken er hard aan om familie en naastbetrokkenen wel de aandacht te geven, die zo nodig is ”. Volgens de aanwezigen zijn er nog meer verbeterpunten, zoals de bereikbaarheid in geval van een crisissituatie, de inzet van het signaleringsplan en ook zijn er vragen over de toekomst van Wilhelminaoord.

Verbinding

Adriaan Jansen en Wouter Teer waardeerden de eerlijke reacties van de aanwezigen op de informatiebijeenkomst zeer. “Ingrijpende veranderingen hebben vaak ingrijpende gevolgen en daar gaat ook nog wel eens iets mis. Daarom is het zo belangrijk dat we dat van u horen, zodat we daar iets aan kunnen doen en ons kunnen verbeteren. Daarom streven we ernaar om steeds meer met de patiënten en hun naasten in verbinding te komen en te blijven.”

Met dit in het achterhoofd wordt op 3 december in GGZ Friesland De Stipe te Franeker wederom een informatiebijeenkomst georganiseerd. U bent hierbij van harte welkom! Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via deze link.

« Terug naar nieuwsoverzicht