Unieke samenwerking voor jeugd in Friesland

30 oktober 2015

PERSBERICHT

Vijf Friese zorgaanbieders (Accare, Jeugdhulp Friesland, VNN, Kinnik/GGZ Friesland en REIK) starten per 2 november 2015 met drie FACT jeugdteams, te weten in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Hiermee bestrijken ze de gehele provincie Fryslân. Deze unieke bundeling van de expertise van deze organisaties komt de zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen ten goede.

Samenwerken
In Fryslân zijn er kinderen, jongeren en hun gezinnen die moeilijk te bereiken zijn voor reguliere hulpverlening. Een deel van deze kinderen/jongeren heeft psychiatrische problematiek, is licht verstandelijk beperkt, is verslaafd, heeft schulden, weinig sociale contacten, gaat niet naar school of heeft geen werk. De omgeving maakt zich ernstig zorgen over deze kinderen/jongeren en gezinnen. Er is sprake van langdurige problematiek, waar huidige vormen van hulp niet toereikend zijn.

FACT Jeugd Fryslân zorgt ervoor dat juist deze kinderen/jongeren en hun gezinnen zorg krijgen. FACT Jeugd Fryslân werkt multidisciplinair en kan elkaars expertise inzetten. De hulpverleners zoeken de kinderen/jongeren op in hun eigen omgeving, zijn er als het nodig is en zijn vasthoudend. Ze zetten alles op alles om hen te helpen een gewoon (gezins)leven op te bouwen met vriendschappen, school en werk.

Er wordt gewerkt volgens de FACT-methodiek: een integraal (gezins)plan, zo weinig mogelijk hulpverleners binnen het gezin en goede afspraken over samenwerking en regie. Het team kan meerdere vormen van behandeling en begeleiding bieden. Samen met de jeugdigen en het gezin wordt gekeken welke vorm het beste past.

Effect van FACT
De verwachting is dat de FACT teams een bijdrage leveren aan het terugdringen van crisis- en andere opnames, aan het verminderen van het aantal contacten met politie en justitie en aan het beroep op maatschappelijke uitkeringen. Hiermee draagt FACT op korte termijn bij aan een verlaging van de integrale kosten per cliënt (minder klinische opnames en meer ambulante behandeling) op langere termijn draagt FACT bij aan een verlaging van de toekomstige maatschappelijke kosten. Door de gerichtheid op rehabilitatie biedt een FACT Jeugdteam jeugdigen mogelijkheden zich weer te ontwikkelen in hun relaties met de omgeving, school of werk weer op te pakken, zelfstandig te wonen en op een plezierige manier vrije tijd door te brengen. Kortom: stappen te zetten op weg naar persoonlijke groei en maatschappelijke participatie.

« Terug naar nieuwsoverzicht