'Vaak is even kletsen al genoeg' - School als werkplaats in Friesch Dagblad

4 mei 2014

Op zaterdag 4 mei besteedde het Friesch Dagblad aan het schooluitvalproject op het Friesland College in Leeuwarden. Kinnik werkt voor dit project samen met andere zorginstellingen, waaronder Tjallingahiem en Bureau Jeugdzorg Friesland. In project School als Werkplaats is er een hulpverlener aanwezig tussen de leerlingen. In het artikel komen onder andere een hulpverlener en een leerling van het Friesland College aan het woord.

School als werkplaats

Jeugdhulpverleners van diverse instellingen, waaronder Kinnik, werken samen met docenten en coaches van het Friesland College om verzuim te voorkomen. Hulpverleners zijn onderdeel van het onderwijsteam zelf, waardoor snel gesignaleerd kan worden of hulp nodig is. Op deze manier kunnen potentiële schoolverlaters op school meteen hulp ontvangen.

Nauw betrokken bij het leerproces

De hulpverleners zijn nauw betrokken bij het leerproces van de cursisten en springen in wanneer de cursisten problemen ondervinden. Docenten kunnen bij de hulpverleners terecht voor advies en ondersteuning. Wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen, kunnen ze de cursisten direct doorverwijzen naar tweedelijns zorg. Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter dat is.

« Terug naar nieuwsoverzicht