Kortdurende Ambulante Ondersteuning

30 maart 2016

Soms hebben kinderen en ouders/opvoeders hulp nodig als het gaat om opgroeien en opvoeden. Als de oplossing specialistische deskundigheid vraagt, waarbij de verwachting is dat kortdurende ondersteuning volstaat dan biedt de Kortdurende Ambulante Ondersteuning (KAO) uitkomst.

KAO is gericht op het voorkomen van onnodig doorverwijzen naar meer ingrijpende tweedelijnszorg. Door het vaststellen van een duidelijk doel worden kind en/of ouders/opvoeders geholpen om zo snel mogelijk weer grip te krijgen op hun problemen.

In Friesland zijn vier KAO teams werkzaam. Zij beschikken over integrale kennis van opvoeden, psychiatrie en licht verstandelijke beperkingen. Op basis van de vraag wordt bekeken door wie en op welke manier die het beste kan worden beantwoord.

Kortdurende Ambulante Ondersteuning (KAO) wordt aangeboden door Kinnik kind en jeugd GGZ, Reik en Jeugdhulp Friesland. De hulp is zonder beschikking aan te vragen en direct inzetbaar.

« Terug naar nieuwsoverzicht