Persoonlijkheidsstoornis

Bij jongeren met een persoonlijkheidsstoornis is sprake van starre en onaangepaste patronen in waarneming, denken, omgaan met anderen en beheersing van de impulsen. De jongere wordt in zijn of haar functioneren belemmerd en heeft er vaak last van de stoornis in de omgang met anderen. De starre patronen bestaan al langdurig en zijn stabiel.

Diagnose persoonlijkheidsstoornis bij jongeren

Lange tijd is er vanuit gegaan dat het stellen van een diagnose persoonlijkheidsstoornis pas mogelijk was vanaf de volwassenheid. Vanuit de behandelpraktijk bleek echter dat ook bij jongeren, zeker vanaf de adolescentie, wel degelijk sprake kan zijn van problemen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid.  Steeds vaker wordt de diagnose ook bij jongeren gesteld. Op de website van het Trimbos Instituut staat meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen.

Hulpvraag van ouders en kind

Zowel de jongere als ouders kunnen zich afvragen ‘wat is er met mij aan de hand?’. Ouders willen graag weten hoe ze het beste met hun kind kunnen omgaan en maken zich zorgen over de verdere ontwikkeling. De jongere zelf wil graag leren hoe om te gaan met henzelf en hun omgeving. Door hier aan te werken zal de stemming van de jongere verbeteren, kan het beter met emoties  omgaan en heeft het minder last van angst en achterdocht. Ook kan door behandeling het algehele functioneren verbeteren.

Behandeling persoonlijkheidsstoornis

Kinnik biedt verschillende behandelingen bij persoonlijkheidsproblematiek. Deze behandelingen zijn te vinden onder individuele behandelingen en groepsbehandelingen.