Psychomotore therapie (PMT)

Bij psychomotore therapie ligt de nadruk op lichaamservaring en beweging. Er worden oefeningen en opdrachten gedaan in de sportzaal van Kinnik.

Voor wie?

PMT is voor kinderen en jongeren met ADHD, die last hebben van motorische onhandigheid en een negatief zelfbeeld.

Doel

Verbetering van de motoriek, sociale interactie, houding, zelfbeeld en competenties.

Werkwijze

Psycho motorische therapie wordt gegeven door een psychomotore therapeut. PMT wordt in groepsverband gegeven, vooraf gegaan aan één gesprek met kind en ouders/verzorgers. Eerst vertellen de kinderen kort over waar ze last van hebben. Daarna doen ze oefeningen en sportieve spellen om meer inzicht te krijgen in het drukke en impulsieve gedrag.

Hoe vaak en waar?

Eén contact van 45 minuten, gevolgd door acht afspraken in sportzaal Kinnik (Leeuwarden).