Behandeling op de polikliniek

Voor hulp of ondersteuning bij psychische/psychiatrische klachten of problemen is het mogelijk om korter of langerdurend op de polikliniek van Kinnik langs te komen. Kortdurende ambulante ondersteuning kan ook ingezet worden voor een kortdurend traject of probleeminventarisatie

Na een eerste probleeminventarisatie kan een poliklinische behandeling en/of een diagnostisch (test)onderzoek worden gestart. Tevens wordt in de startfase gekeken of er een meer klachtgericht dan wel stoornisspecifiek behandeltraject nodig is. In de behandeling praat het kind met een behandelaar over wat hem of haar bezighoudt. Het kan erachter komen hoe het komt dat het zich bijvoorbeeld gespannen, down of onrustig voelt. Het kind leert omgaan met psychische klachten en moeilijke situaties. Van tevoren spreken we met de ouders of verzorgers af hoe vaak het kind ongeveer langs gaat komen. Ouders of verzorgers worden bij het behandeltraject van het kind betrokken. De behandeling kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden op één van onze locaties. De locaties zijn: Drachten, Leeuwarden, Heerenveen en Sneek.

Op indicatie kunnen er ondersteunende interventies in de thuissituatie, als aanvulling op de behandeling van het kind, plaatsvinden. Ook kan ter ondersteuning van de behandeling ondersteuning aan ouders of psycho-educatie worden geboden.

Naast deze zorg wordt er vanuit de polikliniek in de vorm van consultatie en advies ook meegedacht met verwijzers, wijk- en gebiedsteams, scholen etc. over wat de juiste zorg voor een kind of gezin kan zijn.

Aanmelden

Voor onze verwijzers heeft Kinnik één voordeur, dus één plek waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Ook voor aanmeldingen kunt u gebruik maken van dit centrale telefoonnummer met bijbehorende adresgegevens. Het is gebruikelijk om een kind of jongere via Zorgdomein te verwijzen, u kunt Kinnik vinden bij Kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) onder GGZ Friesland.

Bureau Aanmelding en Screening:

Kinnik Kind en Jeugd GGZ
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Tel: 058 26 78 999 (optie 1)
E-mail: info@kinnik.nl