Mijn.kinnik.nl

Met mijn.kinnik.nl krijgt de jongere inzage in zijn of haar dossier. Hier vindt hij of zij het behandelplan, rapportages, brieven, een intakeverslag en het signaleringsplan. Daarnaast kunnen, indien afgestemd met de behandelaar, online behandelingen worden gevolgd. Alle informatie blijft binnen onze eigen beveiligde systemen. Op deze manier heeft de jongere de zekerheid dat gegevens over hem of haar en de behandeling niet aan derden worden verstrekt.

Snel naar: