Preventie

Kinnik biedt niet alleen behandeling, maar wil ook psychische klachten bij kinderen en jongeren voorkomen. Daarvoor zijn verschillende projecten, waaronder School als Werkplaats. Door hulp aan kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen (KOPP), voorkomt Kinnik dat deze kinderen zelf klachten ontwikkelen. Het VIPP-team volgt jongeren met een verhoogd risico op een psychose.

Het KOPP-team

Het Specialistisch KOPP-team van Kinnik helpt ouders met psychische problemen (van lichte depressieve klachten, somberheid en stress tot een ernstige depressie of psychiatrische stoornis) bij de opvoeding. Hiermee wil het team voorkomen dat de kinderen zelf psychische of psychiatrische klachten ontwikkelen. Die kans is zonder behandeling één of drie. Naast het ondersteunen van ouders heeft het team ook een aanbod voor kinderen en jongeren. Zij leren in speciale groepen met leeftijdsgenoten hoe ze kunnen omgaan met de psychische problemen van hun ouder(s) of verzorger(s).

Het VIP-team

VIP staat voor Vroegtijdige Interventie bij Psychoses. Jaarlijks krijgen ongeveer 100 tot 120 Friese jongeren te maken met een eerste psychose of de mogelijke voortekenen daarvan; prodromen. In een prodromale fase kunnen ze problemen krijgen die ze eerst niet hadden. Vaak is er al langere tijd sprake van bijzondere ervaringen zoals het gevoel hebben er niet bij te horen, dingen horen die andere mensen niet horen of het idee hebben in de gaten te worden gehouden. Ook klachten als somberheid, angst, eenzaamheid, concentratieproblemen, terugtrekken, spijbelgedrag en drugsgebruik kunnen voortekenen zijn van een psychose. Op het moment dat deze ervaringen invloed krijgen op het dagelijks leven is het tijd om aan de bel te trekken.

Voorlichting

Kinnik wil graag een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische problemen. Eén op de vijf jongeren krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen en het komt vaker voor dan veel mensen denken. Zo heeft Kinnik een film over psychoses gemaakt en een lespakket voor scholen ontwikkeld. Ook heeft een behandelaar van Kinnik een boek over boze buien geschreven wat ouders, kinderen en anderen kan ondersteunen in het omgaan hiermee.