(Ortho) psychiatrische poli LVB

Angst, depressie, trauma of ADHD; jongeren en kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die ook psychiatrische klachten hebben, vragen aangepaste zorg. Kinnik kind en jeugd GGZ en orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum Reik bieden die zorg. Zij hebben hun kennis gebundeld in de jeugdpoli (Ortho) psychiatrische poli LVB. Deze poli ontwikkelt en biedt ambulante behandeling op maat voor jongeren tot 23 jaar.

Diagnostiek

Onder de doelgroep LVB komt psychiatrische problematiek drie tot vier maal vaker voor dan gemiddeld. Dat betekent dat ruim eenderde van alle jongeren met een licht verstandelijke beperking psychiatrische zorg nodig heeft. Deze duale problematiek vraagt om een duale aanpak en dit is de kracht van de (Ortho) psychiatrische poli LVB. Hier wordt kennis van licht verstandelijk beperkte jongeren gekoppeld aan de kennis op het gebied van psychiatrische stoornissen. De (Ortho) psychiatrische poli LVB heeft de benodigde kennis voor psychiatrisch onderzoek en diagnostiek. Hierdoor ontstaat een compleet beeld over de problematiek van de jongere en diens opvoedingssituatie. Dit vormt de basis voor de ambulante behandeling van (Ortho) psychiatrische poli LVB.

Behandeling

De hulp die de reguliere jeugdpsychiatrie biedt, sluit vaak onvoldoende aan op de mogelijkheden en belevingswereld van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. De hulpverleners passen methodieken en therapieën inhoudelijk zo aan dat de doelgroep er baat bij heeft. Zo kiezen ze vaker voor leren door te ervaren in plaats van op basis van inzicht. Ook betrekken zij zo veel mogelijk de omgeving van de jongere bij de behandeling. Maar de (Ortho) psychiatrische poli LVB doet meer. Ook de organisatie van de zorg is afgestemd op de doelgroep. Ze is outreachend en houdt rekening met de beperkte zelfredzaamheid van deze jongeren. Zo zorgt de (Ortho) psychiatrische poli LVB dat ook deze jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Laagdrempelig

De (Ortho) psychiatrische poli LVB biedt snel en laagdrempelige hulp aan voor heel Friesland. Een verwijzing van de (huis)arts is voldoende om een afspraak te maken. Jongeren worden bij de (Ortho) psychiatrische poli LVB aangemeld via  scholen, artsen, jeugdpsychiaters, welzijnsorganisaties, maar bijvoorbeeld ook op indicatie van Bureau Jeugdzorg. Kortom, door alle professionals die met kinderen en jongeren werken en  vermoeden dat er naast de psychiatrische aandoening (zoals ADHD, PDD-nos of ODD), ook sprake lijkt te zijn van een licht verstandelijke beperking en problemen met betrekking tot het sociaal aanpassingsvermogen.

Aanmelden bij de (Ortho) psychiatrische poli LVB

De (Ortho) psychiatrische poli LVB is beschikbaar voor in Friesland woonachtige kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Kinderen en jongeren waarbij naast psychiatrische problematiek sprake is van een beneden gemiddelde intelligentie en of een beperking in de sociale redzaamheid.

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van Reik*, telefoon 088-0595001 of info@mear.nl

De (Ortho) psychiatrische poli LVB is gevestigd aan de Salomonszegel 103 in Leeuwarden (locatie Reik)