Psycho-educatie ASS

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting over een psychiatrische stoornis. Nadat de diagnose is gesteld, worden ouders op de hoogte gebracht wat ASS (autisme spectrum stoornis) is en hoe zij er in algemene zin mee om kunnen gaan.

Voor wie?

De psycho-educatie over ASS is voor echtparen waarvan bij het kind de diagnose ASS is gesteld.

Doel

Ouders voorlichting geven om zo meer zicht te krijgen op kenmerken en symptomen, oorzaak en de ontwikkelingen van de stoornis. Er wordt ingegaan op hoe binnen het gezin kan worden omgaan met deze stoornis.

Werkwijze

In groepsverband krijgen de ouders voorlichting met bijbehorende documentatie. Het delen van ervaringen is een belangrijk onderdeel.

Hoe vaak en wanneer?

De psycho-educatie bestaat uit een groep met een maximum van 8 echtparen. Dit vindt plaats op drie avonden (120 minuten) binnen de polikliniek. Als groepsgewijze educatie niet wenselijk of mogelijk is, kan dit individueel worden aangeboden.